Personlig pinse Leder
Det er Den Hellige Ånd som skaper liv. Uten pinsedag hadde vi vært livløse.

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen i Norge

Vi har akkurat feiret pinse, Åndens høytid. For de fleste er det en langhelg med en ekstra rød fridag på lik linje med mange andre røde dager i året og som gås forbi i stillhet uten noe mer refleksjon. Pinse feires til minne om Den Hellige Ånds komme på pinsedag.

For oss handler det ikke bare om å minnes pinsedagen som en annen «koselig» og kirkelig tradisjon, men vi trenger alle å oppleve vår personlige pinse. Uten pinsedag hadde vi vært livløse, for det er Den Hellige Ånd som skaper liv. Gaven ble gitt for en hensikt. «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apg 1,8).

Det er ikke bare Den norske kirke som er blitt stiv og teoretisk.

Som pinsevenner må vi aldri glemme verken pinsedag eller vårt historiske opphav for 110 år siden da Thomas Ball Barratt, grunnleggeren av Pinsebevegelsen i Norge, kom i berøring med vekkelsen i Azusa Street i Los Angeles og opplevde dåpen i Den Hellige Ånd. Det var åndsdåpen som skapte en pionérånd og nød for at mennesker skulle bli frelst, og det var den drivende kraften som bygde Pinsebevegelsen. Vi er fortsatt like avhengig av Den Hellige Ånds kraft og utrustning i 2017, om ikke enda mer.

Erfaringen av Den Hellige Ånds dåp er naturligvis ikke begrenset til en bevegelse eller et kirkesamfunn – Den Hellige Ånd er for alle. En rekke ulike kirkesamfunn verden over opplever det samme i dag.

For 40 år siden ble Oase-bevegelsen etablert i Norge. Denne var med å markere begynnelsen på den karismatiske fornyelsen i luthersk sammenheng. Oase-bevegelsen har betydd mye for det lutherske miljøet, men også for det frikirkelige miljøet. Målet var å være med på å fornye Den norske kirke, men det er ikke bare Den norske kirke som er blitt stiv og teoretisk. Vi ser også en nedtoning av det karismatiske og nådegavebruken i mange pinsemenigheter. Vi trenger mer enn noen gang fokus på Åndens gaver som tungetale, helbredelse og profeti.

Vi kan ikke slå oss på brystet og si vi har det på grunn av historien eller fordi vi kaller oss pinsevenner.

Nådegavene har en viktig, naturlig og nødvendig plass i menigheten, samtidig som vårt fokus først og fremst er Jesus Kristus. Den Hellige Ånds hovedoppgave er å forherlige Jesus (Joh 16,13-15).Din personlige pinse vil gjøre deg mer begeistret for Jesus. Husk at gaven er gratis og tilgjengelig for alle som vil ha den.

 

kommentarer


Recommended Posts