KS på egne bein Leder
Fra nå av må Korsets Seier betale prisen selv for å være en frimodig kristen verdiformidler.

 

Korsets Seiers fokus på kristen verdiformidling kostet oss 1,5 millioner kroner i produksjonsstøtte denne våren.

Medietilsynets nye betingelser passet ikke med den profilen Korsets Seier har, og dermed forsvant en mangeårig og viktig pilar i det økonomiske grunnlaget til Pinsebevegelsens ukeavis. Til tross for grundig dokumenterte klagerunder der vi bestrider avslaget, er det nå endelig. Alle som kjenner mediebransjen, vet at dette er et hardt slag i ansiktet.

I en forvirret tid ønsker mange en evangelisk avis som viser vei og står på trygg grunn.

På egne bein, men med et tydelig mandat og solid plantet i den norske pinsebevegelsen, er nå tiden likevel inne, ikke for å avvikle, men heller ta nye og stødige skritt inn i framtiden. Det krever imidlertid at vi som pinsevenner sammen bretter opp ermene og skaper den plattformen som trengs for å sikre Korsets Seiers posisjon som en ukeavis med unik profil og unikt innhold.

I denne utgaven av Korsets Seier kan du lese mer om oss. Vi bruker noen sider på å brette ut vårt indre liv og vår lidenskap for å bruke mediene til å sette forstørrelsesglass på de gode nyhetene og sammen bygge Guds rike lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi for at du skal forstå hjerteslaget bak den snart 114 år gamle avisen, og kjempe sammen med oss for å utvikle den inn i framtiden.

Vi tar deg med inn i den travle hverdagen i redaksjonen, og vi deler med deg hva leserne mener om avisen. Dessuten får du en innføring i hva som har skjedd rundt produksjonsstøtte-bortfallet og du skal få del i vårt hjertespråk om hva avisen Korsets Seier ønsker å være.

Den daglige driften preges av framdrift, nytenkning, modernisering og effektivisering.

Aldri før har Korsets Seier vært så viktig som nå, hører vi ukentlig fra våre lesere, og særlig fra ledere. Med et klart mål om å bygge Guds rike sunt og radikalt i en forvirret tid, ønsker mange en karismatisk, evangelisk avis som viser vei og står på trygg grunn. Nå trenger vi at den verbale støtten også gir seg utslag i økonomisk innsats og bidrag fra dem som er våre eiere og brukere.

Nå ønsker administrasjonen, redaksjonen og Korsets Seiers styre å ta grep der vi involverer Pinsebevegelsen både nasjonalt og lokalt for å skape en trygg plattform for Korsets Seier. Den daglige driften preges av framdrift, nytenkning, modernisering og effektivisering. Samtidig sliper vi alltid på innhold, budskap og relevans, slik at vi kan forbli en viktig stemme for alle som er bærere av Guds rike-mandatet i vårt land.

 

kommentarer


Recommended Posts