Intro blir Hillsong Norway Hovedsak
Søndag formiddag kom nyheten; Intro skifter navn og blir Hillsong-menighet. 

 

Tekst: Deborah Selbekk Lunde

Den unge og pulserende menigheten Intro har siden 2014 vært en del av Hillsong Family, men søndag 14. mai annonserte Intro-grunnleggerne Jostein og Brit Krogedal at Intro tar et steg videre og blir fullverdi Hillsong-menighet. Fra 21. mai vil de åtte Intro-campusene i Norge bytte navn fra Intro til Hillsong Norway.

– Dette er veldig stort for oss, forteller Jostein Krogedal entusiastisk på telefon til Korsets Seier.

Han forteller at avgjørelsen ble tatt etter en lang og grundig prosess innad i Intro der han sammen med sin kone Brit og de nærmeste lederne har bedt og snakket sammen.

LES OGSÅ: Drømmen om Hillsong

– Vi har hatt grundige prosesser i menighetens lederskap både sentralt og lokalt. Det har blitt tatt god tid til bønn, drøfting og gitt rom for å stille alle slags spørsmål, slik at vi var best mulig rustet til å ta en god avgjørelse, forteller han.

Pastor Brian Houston tok kontakt med oss i august 2016.

Invitasjon 

ANNONSERING: Intro-grunnlegger Jostein Krogedal på annonseringen søndag da det ble kjent at Intro nå blir Hillsong.

Jostein forteller at det har vært stor forventing innad i Intros lederskap helt siden de fikk forespørselen fra Hillsongs ledere i fjor.

– Pastor Brian Houston tok kontakt med oss i august 2016, og spurte om vi kunne tenke oss å bli Hillsong-menighet, og da startet prosessen med å bli en del av Hillsong.

Jostein forteller at han og resten av Intro-teamet hadde lekt med tanken om å bli Hillsong-menighet i flere år før de fikk forespørselen fra sjefen sjøl.

LES OGSÅ: Hillsong-film ga kristenmusiker nytt håp

– Vi har koplet oss på Hillsong gjennom å promotere og delta på konferanser og nettverksmøter, forteller Jostein, og legger til Intro alltid har regnet Hillsong som et hjem og en familie. Han forteller også at Intro har vært en del av både Hillsong Network og Hillsong Family, og at dette er så tett man kan være relatert til Hillsong uten å være en Hillsong-kirke.

– Derfor kom det ikke som en bombe at vi ble spurt, men det var samtidig veldig stort da invitasjonen faktisk kom, legger Jostein til, og forteller at de ser opp til Hillsong Sidney og det arbeidet de gjør.

– Vi har stor respekt for pastor Brian og Bobbie Houston og Hillsong-teamet som med stødighet og kontinuitet gjennom over 30 år har ledet en hurtigvoksende, Jesus-sentrert og bibelbasert kirke som i dag har innflytelse i hele verden.

Jostein forteller at entusiasmen for at Hillsong nå kommer til Norge, går begge veier.

FIKK DU MED DEG DETTE? Salemkirken fusjonerer med Intro

– Det er stort for de også, og dette ble annonserte på søndagsmøte i Hillsong Sydney i går, altså midtnatt lørdag norsk tid, forteller han.

Enighet 

DRAMMEN: Intro har åtte menigheter i Norge som nå alle vil bytte navn til Hillsong Norway.

Jostein er også glad for å kunne meddele at hele Intro samlet har kommet frem til at dette var noe de ønsket å gjøre.

– Vi i ledergruppa har vært veldig åpne gjennom hele prosessen og gitt rom for at det kan stilles kristiske spørsmål. Vi har sett på hva som kan være negativt og hva som vil skje, samtidig som vi har hatt fokus på at alle får mene det de vil og stille spørsmål, forteller han.

Dette vil generere både «likes» og «anti-likes.

Jostein forteller at da ledergruppa gikk inn for at dette er noe de ønsket å gjøre, var det 100 prosent enighet både innad i ledergruppa og på generalforsamlingen.

– Det sier noe om enheten i Intro, forteller Jostein.

Samtidig er han klar over at folk utenfor intro vil ha forskjellige meninger.

– Dette vil generere både «likes» og «anti-likes», akkurat som alt annet, men vi ønsker å være til velsignelse for hele Norge, forteller han.

LES OGSÅ: Menigheten som smuldret bort

Endringer 

Utenom navneskifte er det nok først og fremst lederskapet som vil merke en forskjell.

– Hvordan vil folk merke at Intro nå ha blitt til Hillsong?

– Det er et godt spørsmål, sier Jostein, og utdyper.

– Utenom navneskifte er det nok først og fremst lederskapet som vil merke en forskjell. Vi har forsterket vår forankring i en større menighet. Dette styrker oss som team fordi vi vil ha fokus på økende kvalitet i alle ledd. Nå representerer vi pastor Brian og Bobbie Houston, og alle våre pastorer og medarbeidere vi har et ønske om å representere Hillsong på en god måte, samt ha høy kvalitet i det vi gjør. Vi ønsker å være til velsignelse både for de som tror og de som ikke tror, forteller han.

Jostein legger samtidig til at på tross av at det er en stor forandring, tror han ikke at de som er vant til å gå på møte i Intro fra søndag til søndag vil merke en enorm forskjell.

– Vi ser ikke på dette som endring av kurs, men heller en forsterkning av vårt mandat, et naturlig neste steg for oss som fellesskap og en fantastisk mulighet til å være en del av noe større enn oss selv, forteller han.

Det er vanlig å stå fast ved det man selv har startet.

Ikke trist 

STORT: Hillsongs hovedkvarter ligger i Sydney, Australia.

Selv om Intro har vært Jostein og Brits hjertebarn siden oppstarten i 2003, føler de likevel ikke sorg når de nå gir fra seg det de selv har bygd og blir en del av noe større.

– Brit og jeg har bygd opp Intro fra bunnen, og vi har kommet til det stadiet der vi samler en del folk. Fra et norsk perspektiv er det vanlig å stå fast ved det man selv har startet, men jeg tror det å være en del av noe større vil tjene generasjonene som kommer, forteller han.

– Så det er ikke med blandede følelser dere nå går vekk fra Intro og inn i Hillsong?

– Nei, jeg har ingen blandende følelser. Jeg har fullstendig fred i dette, og vi er 100 prosent med. Hvis vi ikke hadde vært 100 prosent sikre på at det var dette vi ville, så hadde vi heller ikke gått inn i det, forteller han, men legger til at det litt rart å skulle gå videre.

Det er klart det er litt spesielt når det er noe vi har bygd opp de siste 14 årene.

– Det er klart det er litt spesielt når det er noe vi har bygd opp de siste 14 årene. Vi gir opp det vi selv har bygd for å være en del av noe som er større enn oss selv.

Jostein legger til at dette er veldig unorsk, men at det viktigste for Intro er å tjene til det beste for Guds rike.

– Vi ønsker å være med på det Gud gjør, og vi vil bety en forskjell. Jeg er helt overbevist om at dette er riktig, avslutter han.

Positiv respons fra Pinsebevegelsen 

Lederen for Pinsebevegelsen i Norge, Sigmund Kristoffersen, ser positivt på at Intro nå blir Hillsong-menighet.

– Jeg vil gratulere Intro med at de nå har blitt en del av Hillsong, og jeg er glad for at de fortsatt vil være en del av Pinsebevegelsen i Norge. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid og for den ressurs de er for Pinsebevegelsen, blant annet ved at en av pastorene, Andreas Hasseløy er med i Lederrådet, sier Sigmund til Korsets Seier.

kommentarer