Fantastisk fellesskap Leder
Menighet er det vakreste som finnes.

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder i Pinsebevegelsen Norge

For noen år siden spurte Runar Eldebo, pastor i Svenska Missionskyrkan, de frammøtte på et sommerstevne på Hedmarktoppen hva som er det vakreste som finnes.

«Er det fjordene, fjellene eller kvinnene? Nei, det vakreste som finnes er menigheten.» Denne setningen har brent seg fast i mitt sinn.

Selv om vi mennesker noen ganger forkludrer det vakre med menigheten, så er det Guds ordning og et sted hvor vi kan oppleve Guds nærvær og kjærlighet. Et fellesskap hvor vi kan bety noe for hverandre og hvor vi skal elske vår neste som oss selv (Rom 13,9b). Hvor vi er Jesu hender og føtter for menneskene omkring oss representert i Kristi legeme (1 Kor 12,12,27). Paulus’ beskrivelse av legemet sier oss noe om liv, livsutfoldelse og organisme.

Det å være plantet i et fellesskap er livgivende for å motta næring, vokse, blomstre og bære frukt. Et fellesskap som får innvirkning både på vår relasjon til Gud og mennesker.

Å kjenne at Gud er nær, er viktig for alle generasjoner.

Min erfaring fra oppveksten er med å bekrefte at menigheten er et godt sted. Et positivt miljø med mange gode opplevelser som jeg ikke ville vært foruten. Jeg er takknemlig for alle pastorer og frivillige ledere som har investert i mitt liv. Jeg har vært privilegert som har fått vokse opp i et sunt og stimulerende menighetsmiljø som har vært med på å gi meg et positivt gudsbilde.

Jeg er så takknemlig for at mine barn og mine barnebarn også får være en del av et kreativt og utviklende menighetsmiljø, hvor de får være med å ta ansvar, vokse og utvikle seg. For en velsignelse! Det finnes ingen bedre plass. Menighet er det beste stedet for barn og unge. Når vi hører om barn helt ned i 12-årsalderen som bruker narkotika, så skulle jeg ønske at langt flere fikk oppleve verdien av å være en del av et menighetsmiljø. Vi er med å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi har noe verdifullt å tilby.

Det finnes triste historier fra menigheter, men de er nok sjeldnere enn man kan få inntrykk av i mediene i disse dager, og er ikke representative for frikirke-Norge forøvrig. Kristne miljøer er blant de beste og tryggeste miljøene som finnes for barn og unge i Norge.

Vi er med å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

En ting er å være en del av aktivitetene som tilbys, en annen ting er få oppleve den gode atmosfæren i gudstjenestefelleskapet – tilbedelsen og Guds nærvær. Å kjenne at Gud er nær, er viktig for alle generasjoner, også for barn og unge. Jeg skulle ønske at langt flere kunne få oppleve det.

Jesus løftet fram barna på en oppsiktsvekkende måte, i en kultur der barna hadde liten verdi. Vi skal som Jesus prioritere barna og bidra til gode og sunne opplevelser i våre fellesskap.

Menigheten er det vakreste som finnes.

 

kommentarer


Recommended Posts