Varsko om nådegavebruk Hovedsak
Gud har satt sine tjenestegaver i menigheten, og vi vil se dem i funksjon som aldri før, innleder Sigmund Kristoffersen.

 

FORFATTER: Sigmund T. Kristoffersen, leder for Pinsebevegelsen i Norge

I en tid med mye forvirring, mange synspunkter og ulike lærer og doktriner er det viktigere enn noen gang å bygge sterke menigheter fundamentert på Guds ord. Da er det ikke uvesentlig hvordan vi bygger Guds menighet.

KRISTOFFERSEN: – Reflektér åpent uten å bli sint.

Mangler i menigheten

I Det gamle testamente leser vi om konger, prester og profeter. I Det nye testamente ser vi hvordan Gud kommer med nye gaver, som gis til oppbyggelse av hans menighet – Kristi legeme. Gaver som er med å bygge mennesker og som er lemmer på Kristi legeme.

I de første menighetene ser vi at det var overnaturlig kraft i funksjon, nådegaver og tjenestegaver i overflod. Kan det være at vi i dag mang-ler noen gaver eller at noen ikke er prioritert eller i funksjon?

Vi leser i Efeserbrevet (4,11–12) at Gud satte fem tjenestegaver i menigheten. Menigheten er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, hvor Jesus selv er hjørnesteinen (2,20). Han ga noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere.

Disse gavene består av tjenester eller embeter som Jesus har gitt oss, mens de ni overnaturlige Åndens gaver (1 Kor 12,9–10) er åndelige manifestasjoner gitt ved Den Hellige Ånd til menighetens oppbyggelse. Disse blir gitt på grunnlag av nåde og ikke menneskelig fortjeneste til alle troende. Det er viktig å legge merke til forskjellen.

KRISTOFFERSEN OG BJØRNØ: Vern om kvinnen, vern om fosteret.

Menighetens oppbyggelse

Av hvilken grunn ga Jesus tjenestegavene? Hva var formålet eller hensikten? Vi finner svaret i Ef 4,12: «(…)for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp.»
Vi leser videre i kapittel 4 hvorfor det er så viktig at de er i funksjon. Det er for å bli «det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde» og «ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære».

Vi må nok erkjenne at det finnes mange som har vært kristne i årevis og som fortsatt er umodne og «åndelige babyer». Det gjelder både i trosliv, i forhold til andre mennesker, menigheten og tjenesten. Derfor er det viktig at vi anerkjenner tjenestegavene og lar dem betjene og utruste oss. Dermed kan vi slå fast at disse tjenestegavene har sin funksjon og behøves i Guds menighet mer enn noen gang.

Det er viktig at vi anerkjenner tjenestegavene og lar dem betjene oss og utruste oss.

Ulik funksjon

Alle tjenestegavene er viktige og de skal fungere i forhold til hverandre på den måten som Gud har satt dem til. Det handler ikke om titler eller posisjon, men om tjenester og gaver som er gitt til menigheten. Av en eller annen grunn er det stort sett hyrden, læreren og evangelisten det har vært fokus på i menighetene. Riktignok hører vi mange som etterlyser evangelisten og andre savner profeten.

Utfordringen for evangelisten og profeten er å være koblet på menigheten og dens visjon og oppdrag. Det kan selvsagt like mye være menighetens ledelse som ikke bruker dem og legger til rette for dem og ikke lar dem være en del av menighetens team.
Siden disse gavene er gitt til menigheten og ikke til enkeltpersoner, kan de ikke «henge i løse luften», men må være en del av menigheten. Altfor mange tjenestegaver opererer alene og uavhengig av en menighet. Det var ikke hensikten med gavene.

Menigheten trenger alle de fem tjenestegavene for å være livskraftig og for å bygge den sunn og solid. Det er da Kristi legeme virkelig bygges opp og vi utrustes til tjeneste. Dessuten trenger også en tjenestegave de andre fire gavene. Både for å erkjenne hverandre og for å reguleres av hverandres gaver.

KRISTOFFERSEN: «Manipulasjon og maktspråk er alltid uakseptable virkemidler» 

Hodet for menigheten

Menigheten er Guds verk og er et byggeprosjekt som vi får være en del av med våre naturlige gaver, nådegaver og tjenestegaver. Han har gitt oss disse gavene med en bestemt hensikt, enten det er nådegave eller tjenestegave.

Ingen av gavene kan sette seg selv i høysetet, for det er Kristus som er menighetens hode. Alle gaver og tjenester er underlagt ham.

 

kommentarer