Den egentlige Jesus Hovedsak
La oss gå dypere i kunnskapen om vår tro.

 

FORFATTER: Kent Andersen, tidligere pastor og misjonær.

Han fikk tårer i øynene, den muslimske taxisjåføren jeg møtte i København.

Jeg var på vei til hotellet og hadde spurt ham: «Vet du hva det viktigste spørsmålet alle muslimer bør stille er?» «Nei,» svarte han. «Vi er enige i mye, når det gjelder Jesus,» sier jeg.

«At Jesus ble født av en jomfru, at det var et stort mirakel da Jesus ble født. Vi er også helt enige i at Jesus var uten synd, at han er den eneste som helbredet syke og til og med vekket opp døde.»

Taxisjåføren så på meg og sa:

«Det er helt rett det du sier. Dette tror jeg også på.»

KENT ANDERSEN: Gode intensjoner som leder oss bort fra Gud 

Tro og tårer

Jeg fortsatte å fortelle ham om at Jesus er den som kalles Messias, den som skal redde oss, og at han ble rykket opp til himmelen og at han snart skal komme tilbake.

«Om Jesus er alt dette, da er han den viktigste personen som har levd. Muhammed gjorde jo ingen av disse tingene, og han er fortsatt begravd i Medina. Hvem var Jesus, og hvorfor var han her?»

Da jeg stiller dette spørsmålet, ble det stille i taxien, før han sa:

«Det har jeg aldri tenkt på, du har helt rett.»

De neste minuttene fortalte jeg ham om Jesus. At det er korset og døden som var hans mål. At hans død beseiret døden, og at beviset på det var hans oppstandelse. Men også at det er Guds sønn, som faktisk kommer til jorden.

Taxireisen varte i kun ti minutter, men da vi var framme, fikk jeg legge hendene på ham og be for ham. Da kom tårene i hans øyne, og han sto forundret, så på meg, takket for taxituren og sa:

«Jeg må finne ut mer om Jesus.»

KENT ANDERSEN: Kristnes svik

Treenigheten

Jeg har hatt mange samtaler som dette med muslimer, og jeg snakker som oftest direkte om treenigheten. For det er ikke profeten Jesus kommer som, han kommer som Guds sønn, ja, som Gud.

En av de tingene som forundrer meg i vår tid, er vår mangel på kunnskap om Kristi natur. Hvor mye tid bruker vi på å fordype oss i hvem han er? Hva det vil si at Gud er et evig kjærlighetsfellesskap, en evig pakt mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Og at det er på grunn av dette evige fellesskapet at vi kan si at Gud er kjærlighet? Eller at Jesus som både Gud og menneske er forutsetningen for at korset beseirer døden?

KENT ANDERSEN: Den økumeniske spagat.

Allmektig

Det er ikke bare muslimer som bør stille spørsmålet om hvem Jesus egentlig er. Vi som kristne burde stille det samme spørsmålet oftere og dypere. Frelsen og evig liv, løftene og vårt gudsbilde er nemlig først og fremst forankret i spørsmålet; hvem var han?

Om Jesu død på korset skal ha betydning for min frelse, da må Jesus være mer enn et menneske. Titusener av gode mennesker har gitt sitt liv for andre, men ingen av disse ofrene kan gi meg evig liv. Men om han er Gud som dør, da er det sannelig det største offeret som kan tenkes.

«Alt er skapt gjennom ham og til ham», sier Paulus i 1 Kol 1,16. Det er altså en allmektig, allestedsnærværende og allvitende Jesus vi tror på. Samtidig, er det like grunnleggende for min frelse at Jesus var et menneske, helt og fullt. For det er denne mektige personen som velger å bli født i en stall i Betlehem, som et forsvarsløst, svakt barn. Juleevangeliets budskap er at Gud blir som oss. Gud må bli menneske for å kunne representere oss.

Så blir han også prøvd i alt. Han blir fristet, hånet og foraktet. Han blir spikret fast til korset, og han dør. Det er ikke en skuespiller på korset, smerten er virkelig, smerten er sann. Det er ikke Gud som later som om han dør for oss, han dør på ekte.

KENT ANDERSEN: Flyktninger, nei takk?

Dogmatikk

Så, er altså Kristi natur en forutsetning for korsets kraft. Nettopp derfor forundres jeg over at så mange pinsevenner heller studerer håndbøker i ledelse og personlighetsutvikling, framfor å studere ham vi har blitt skapt gjennom og for.

I en tid som denne behøver vi å gå dypere i vår troslære, både for å håndtere den voksende muslimske utfordringen, men også for å møte den økende liberalisering av kristen dogmatikk i Den norske kirke.

For det er om den Jesus vi roper:

«Han er sannelig oppstanden!»

 

kommentarer