Gud kan gjøre det igjen Hovedsak
Jeg tror kirken kan forandre verden. Hva tror du?

 

Jostein Krogedal i Intro

Jostein Krogedal i Intro

Jostein Krogedal er grunnlegger av Intro-menighetene i Norge, og nå seniorpastor i samme nettverk.

Min bestefar, Alfred Lien, satt i styremøte med hovedstyret i NLM i Oslo og drøftet situasjonen nord i Tanzania. Spenninger og mangel på ressurser var de harde realiteter. Da reiste Alfred seg og sa: «Det er ingen grunn til mismot for den som på Kristus tror.» Han, sammen med andre, ledet tusener til Kristus og lokalsamfunnet ble totalt forandret for alltid.

I de siste dager

«Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at…»

Peter står fram på pinsefestens dag (dagen for takk og fest) og kobler Det gamle testamentets  feiringer med Kristus sitt fullbrakte verk på Golgata. Tidene møtes og Guds løfter slår til og stadfestes. Som et bevis blir 3.000 mennesker frelst og lagt til den lokale forsamlingen, og tiden slik vi kjenner den historisk og profetisk er et faktum. Ikke verst?

Så lever vi i 2016 og er opplyste, akademiske og reflekterte. Mange sier at Kirkens tid er forbi eller at Kirken er i naturen og i det lille fellesskapet mellom to og tre mennesker. Vel, den åpenbaring man har leves jo ut, den former våre liv og former våre ord.

Om du tror at Gud er liten og svak, så blir kristenlivet ditt svakt. Om du tror at Gud kan gjøre mer enn du forstår, hva du tror og hva du tør å be ham om, så vil du oppleve det. Det vil alltid være spenninger mellom hva jeg mener er riktig og levbart og hva en meningsmotstander mener.

Hva som er mere interessant, er å prøve å forstå hva Gud gjør og vil gjøre mere av i 2016.

Bentre Sandtorp: Kirke = hjem?

Vekkelse

Evangelisten Frank Mangs sto i vekkelse i seks år i et telt i Oslo og titusener ble nådd med evangeliet. Misjonsforbundet og andre kirkesamfunn og lokalmenigheter ble totalt forandret. Tenk det! Kan det skje igjen? Klart det. På samme måte, i et telt? Neppe.

Uærlighet? Like mye uærlighet som da du tok en beslutning.

Jostein Krogedal - seniorpastor i Intro

Jeg er hjemme fra London. En av de urbane verdensmetropolene. Hillsong, som er en lokal kirke med et globalt nedslagsfelt hadde konferanse i 20o2. Et kjent konsertsted. Vi er altså en del fra Norge, og resten kommer fra andre steder i Europa. Tusenvis, 19.354 deltakere fra 70 land. 3.000 frivillige og 2.000 beslutninger. I løpet av de tre dagene blir altså over 2.000 beslutninger tatt av enkeltmennesker som tar imot Kristus som frelser. Uærlighet? Like mye uærlighet som da du tok en beslutning og like mange uærlige beslutninger som under Mangsvekkelsen og første pinsedag.

Gud utfordrer

Det synes som om Gud vil utfordre oss på vår tro. Hva tror vi egentlig på og hva forventer vi at han vi tror på skal gjøre for oss som enkeltindivider, kirker og samfunn? Bibelen sier at Gud kan gjøre mer enn hva vi forstår å be ham om. Lar vi tidstrender og samfunnskulturen styre oss? Vi hører historier om kirker som ikke lykkes og sårede mennesker som har opplevd dårlige ting. Setter det tonen for vårt trossystem og vår overgivelse til Kristus?

Det som gjør meg trist, er når gode folk ikke gjør noe for Guds rike, uansett grunn, og når gode folk velger feil og tar steg bort fra kall og potensiale. Ikke bare gjør det meg trist, men av og til litt irritert. Tenk om alle bidro? Tenk om alle engasjerte seg? Tenk om alle investerte? Tenk om alle inviterte med seg venner til kirken istedenfor å vurdere kirken.

Josva sier som avslutning på sin tjeneste: «Jeg og mitt hus har bestemt oss, vi vil tjene Herren.»

Jeg vet ikke hvem du som leser KS er. Ung eller eldre? Kvinne, mann? Det spiller ingen rolle, egentlig. La oss sammen, i den sammenheng vi står i, tro Gud for større ting. Ikke la erfaringene styre livet vårt, men Guds ord. Ikke la omgivelsene og negativ tale prege vår tro, men la oss forvandles ved at sinnet fornyes slik at vi kan forme framtiden med drømmer og planer som ærer Gud og er nyttige for enkeltmennesker.

Morten Marius Larsen: Gjør som Gud – bli menneske

Påvirkningsfaktor

Jeg tror at kirken ikke bare kan ta tilbake tapte territorier, men kan bli en påvirkningsfaktor i samfunnet vårt som aldri før. Jeg tror at tusenvis av mennesker kan bli frelst, døpt og lagt til en lokal kirke og bli en del av den lokale familien.

Hva tror du?

kommentarer